Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-08-29 av Gunvor Borre

Ingen fortsatt utlåning av burkinis i skolans regi

Under några dagar har en infekterad diskussion pågått om den utlåning av burkinis som har skett i skolan i Hässleholms kommun till elever som har behövt det för att kunna delta i simundervisningen. Förvaltningsledningen kommer att informera skolledarna om att någon fortsatt utlåning i skolans regi inte ska ske. Däremot kan elever använda egna burkinis som badplagg, eller andra täckande kläder i skolan, då det inte finns något förbud mot detta i Sverige.

- Vi hoppas att vi även i fortsättningen ska kunna lösa det så att så många elever som möjligt kan delta i såväl idrottsundervisning som annan undervisning i skolan. Under åren har många elever fått hjälp med att låna utrustning i skolan för att kunna delta i olika undervisningsinslag. Det har kunnat gälla lån av skridskor, skidor, eller annat som har behövts för deltagande i undervisningen. De flesta har dock personlig utrustning och föredrar också att använda denna, säger Eva Andersson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

 

- Det som är speciellt med badkläder är att simkunnighet är ett särskilt angivet krav för att få minst betyget E i ämnet idrott och hälsa. Vi arbetar vidare med att försöka få så många elever som möjligt att uppnå detta kunskapskrav, säger Eva Andersson.