Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-06-15 av Ludvig Einarsson

Europaparlamentet diskuterar åtgärder för att minska pensionsgapet.

Kvinnor får ut ca 40 % lägre tjänstepension jämfört med männen och frågan om pensionsgapet är inte enbart aktuell i Sverige utan diskussionen återfinns även inom EU:s institutioner. EU-parlamentet diskuterar i veckans plenarsammanträde vilka åtgärder som är möjliga för att minska pensionsgapet.

Problematiken med pensionsgapet grundar sig i att kvinnor är överrepresenterade när det kommer till lågavlönade yrken inom bl.a. vård och omsorg. Detta är ett fenomen som sträcker sig genom de flesta medlemsländerna i EU. Tvärtom är kvinnor underrepresenterade i högavlönade yrken inom IT och teknik vilket leder till att kvinnor också får en lägre tjänstepension.


Förslaget som presenteras i kammaren under onsdagen den 14 juni innebär inte en harmonisering på EU-nivå gällande pensionerna eftersom det är medlemsstaterna som i första hand bör hantera skillnaderna. Istället så vill föredraganden Constance Le Grip uppmärksamma det problem som finns och skapa en medvetenhet hos kvinnor. Bl.a. menar Le Grip att kvinnor som träder in i yrkeslivet ska veta vilka löner de har rätt till men också vara medvetna om hur pensionssystemet i landet faktiskt fungerar. Många som arbetar deltid och är hemma med barn under längre perioder riskerar att få låg tjänstepension.


Det är många komponenter som tillsammans skapat det rådande pensionsgapet bl.a. är kvinnor fortfarande överrepresenterade i det obetalda hushållsarbetet och är allt som oftast hemma med barn i större utsträckning än män. Alla komponenter måste därför lyftas upp till diskussion menar Le Grip, annars kommer EU-medborgarna inte bli medvetna om hur deras situation kan bli bättre.


Läs mer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster