Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2017-06-13 av Louise Nordholm

Hässleholms kommun är del av certifierat vård- och omsorgscollege i nordöstra Skåne

Nu är det klart att Hässleholms kommun, tillsammans med Osby, Östra Göinge, Bromölla och Perstorps kommuner, har blivit certifierade som lokalt Vård- och omsorgscollege i nordöstra Skåne. Det innebär att Hässleholms kommun ingår i en certifierad samverkan för jobb och utbildning inom vård och omsorg.

Deltagande parter i samarbetet

Hässleholms kommun, genom omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt arbetsmarknad och kompetensutveckling, tillsammans med Osby, Östra Göinge, Bromölla och Perstorps kommuner är numera certifierat Vård och omsorgscollege (VO-College) under tiden 2017-06-07 – 2021-06-30. Till nordöstra Skånes lokala VO-College är även Region Skånes förvaltning Skånevård Kryh knutet. De privata vårdgivare som deltar är Vinslövshemmet, Vittsjö Sjukhem, Backebo Vård och Omsorg AB samt Solglimman Vård AB. Medverkar gör även Arbetsförmedlingen och Kommunal.

 

- Med tanke på framtidens ökade behov av personal inom vård och omsorg, känns det fantastiskt roligt att samtliga deltagande aktörer samlas kring denna viktiga fråga, för att arbeta med att försöka trygga framtida kompetensförsörjning och synliggöra yrket. Genom gemensamma aktiviteter och samverkan kan vi utnyttja våra resurser bättre och lära av varandra, säger Annika Andersson som är omsorgschef i Hässleholms kommun och ordförande i nordöstra Skånes lokala VO-College.

Kvalitetssäkrad utbildning

När man går en utbildning inom VO-College får eleven den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren. Här har alla chansen att tycka till och på så sätt forma utbildningen efter hur arbetslivet faktiskt ser ut. Det blir en tydlig koppling mellan skola och arbetsliv och en utbildning som ger personlig utveckling. Den som redan arbetar inom vård- och omsorgsområdet får dessutom enklare tillgång till kompetensutveckling i sitt arbete.

Gemensamt firande

Vid skolstart kommer det att arrangeras en ceremoni för att fira certifieringen. Vi återkommer med mer detaljer när det närmar sig.

Mer om Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en organisation för samarbete mellan arbetsliv, utbildning och facklig organisation inom vård och omsorg samt funktionsnedsättningsområdet. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status på arbete och utbildning och är idag en förutsättning för att möta framtida utmaningar som finns inom äldre- och funktionsnedsättningsområdet.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube