Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-05-22 av Elida Cimic

SSA, Samverkan Skola - Arbetsliv

Andreas Roxhag

Andreas Roxhag samordnare för SSA, Samverkan Skola - Arbetsliv.

Praktikplatserna är en del av yrkesvägledningen och är betydelsefulla intresseväckare och informationskällor för elevernas val av utbildningar. Praktiken ökar elevernas kunskaper om arbetsmarknaden och de får lära sig de sociala koder som ett arbete innebär. Ungdomarna behöver förebilder, motivation, nätverk och möten med andra typer av människor - allt som kan berika och stärka dem i deras framtida val av utbildning och yrken.

Sedan våren 2016 är Andreas Roxhag samordnare för SSA-arbetet i Hässleholms kommun. Han kommer närmast från ett arbete som teknisk säljare inom teknikbranschen och är dessutom erfaren gymnasielärare med flera år i yrket.

 

"Det är svårt att hitta kvalitativa praktikplatser för våra elever. Eleverna behöver få komma ut på studiebesök på intressanta arbetsplatser för att öka sin arbetsmarknadskunskap, och vi behöver släppa in arbetsgivarna i skolan för att öka deras möjlighet att nå eleverna i deras val av utbildning och yrkesval" säger Andreas. Det är viktigt även utifrån ett likabehandlings- och jämställdhetsperspektiv att alla elever får goda möjligheter att bilda sig en uppfattning de möjligheter som finns. Många arbetsgivare efterlyser tydlig struktur vid placeringarna och vill bli tillfrågade om praktikplatser i god tid, för att kunna erbjuda en god praktikperiod.

 

Under hösten 2016 inleddes arbetet med att införa det digitala praktikhanteringssystem, Samverka.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Först ut var grundskolorna där alla nu under vårterminen 2017 jobbar fullt ut i systemet. Under hösten 2017 och under 2018 ska systemet vara utbyggt och även täcka behovet på gymnasiets yrkesprogram.

 

Arbetet med att hitta och matcha praktikplatser kommer att bli betydligt enklare. Här har företagen en chans att visa upp sig samtidigt som eleverna själva kan söka och boka sina praktikplatser. Eleverna får upp ögonen för branscher och yrken de annars inte kommer i kontakt med samtidigt som det kommer att bli lättare att administrera för skolpersonalen.

 

Företagen minimerar bördan av alla samtal de måste ta emot utifrån. Många arbetsgivare efterlyser en tydlig struktur vid placeringarna och vill bli tillfrågade om praktikplatser i god tid, för att kunna erbjuda en god praktikperiod. "Det är ett slags Facebook för praktik, studiebesök och kontakter mellan intressenterna"  säger Andreas.

 

Kontakten med skolorna behöver inte bara innebära att ta emot praktikanter. De företag som av olika anledningar inte kan ta emot praktikanter kan bidra med studiebesök eller information och föreläsningar om sin verksamhet i skolorna. Om fler företag än idag kommer med i arbetet blir det mindre betungande för de som ställer upp. Systemet har blivit väl mottaget bland skolor, elever och företag, de är alla medvetna om behovet av mer utbyte skola-företag.

 

Vill du veta mer om SSA?

Kontakta samordnare Andreas Roxhag:

Mobil: 0723 938430

Mail: Andreas.Roxhag@hassleholm.se