Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-04-21 av Kjerstin Jonsson

Vi har fått ny postadress!

Från den 1 maj 2017 har Hässleholms kommun ny postadress. Adressen är den samma för hela den kommunala organisationen, d.v.s. alla kommunala förvaltningar och bolag. Det innebär att all post till Hässleholms kommun nu ska skickas till samma postnummer: 281 80 Hässleholm. Omläggningen har till syfte att förenkla för både leverantörer och medborgare i deras kontakt med kommunen.

Ny postadress

Den kommunala organisationen består av en mängd verksamheter som är utspridda över hela Hässleholms kommun. Det är inte alltid helt enkelt att hålla reda på alla adresser och postnummer. Genom att gå över till en gemensam postadress för samtliga kommunala verksamheter hoppas vi kunna underlätta för alla som vill kontakta kommunen per post.


Förändringen innebär också att kommunen kan samordna sin interna och externa posthantering. Det gör att antalet postturer till och från de olika förvaltningarna blir betydligt färre och postrundorna beräknas minska från cirka 10 000 till cirka 4 000 mil/år. Därmed minskar också belastningen på miljön i och med mindre koldioxidutsläpp.

 

All post till Hässleholms kommun skickas framöver till samma postnummer, 281 80 Hässleholm. Du behöver bara lägga till förvaltning eller bolag och aktuell enhet. Vill du skicka post till Hässleholms kommun skriver du som exemplet under visar:


Hässleholms kommun

Förvaltning/bolag

Enhet

Ev. namn på mottagare

281 80 Hässleholm


Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Smultronställets förskola

281 80 Hässleholm