Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2018-05-21 av Louise Nordholm

Omsorgschef gör besök i verksamheten

Under 2017 har omsorgschefen i Hässleholms kommun som mål att prioritera besök ute i verksamheten. Ett första besök har redan ägt rum. Den 10 april bytte Annika Andersson arbetsplats för en dag, då en arbetsdag i Vittsjö hemtjänst stod inskrivet i kalendern.

Besök i verksamheten

Annika Andersson började som omsorgschef i september 2012, ett arbete som till stor del har handlat om besparingar. I år hoppas Annika på ett annat fokus och har som personlig målsättning att var mer ute i verksamheten.

 

- För att vara en bra chef tror jag att det är viktigt att vara ute i verksamheten. I år är mitt mål att prioritera just det. Jag har arbetat inom vård och omsorg i hela mitt yrkesverksamma liv, allt från vårdbiträde och enhetschef till arbetsterapeut och verksamhetschef. Samtidigt vill jag ta reda på hur arbetet har förändrats sedan jag själv arbetade i det direkta vårdarbetet, säger Annika Andersson.

Morgonmöte i Vittsjö hemtjänst.

Morgonmöte i Vittsjö hemtjänst.

Vittsjö hemtjänst

Varje år delar omsorgsnämnden ut ett kvalitetspris till en medarbetare eller verksamhet inom omsorgsförvaltningen. Syftet är att uppmärksamma goda insatser inom omsorgsarbetet i kommunen och 2016 tilldelades priset Vittsjö hemtjänst. Annika gjorde sitt första verksamhetsbesök i Vittsjö hemtjänst, där hon under en dag gick bredvid undersköterskan Sanna. Dagen började med att Annika bytte om till arbetskläder, vilket följdes av en kort morgonrapport. Därefter bar det av till den första brukaren. Innan dagen var slut hade Annika träffat cirka 25 tacksamma brukare runt om i Bjärnumsområdet.

 

- Vi har fantastiskt tålmodiga och lojala medarbetare. Jag tar med mig många viktiga erfarenheter och reflektioner från den här dagen, säger Annika Andersson.

Undersköterskan Sanna hjälper en brukare med sin inköpslista.

Undersköterskan Sanna hjälper en brukare med sin inköpslista till Samhall, som sköter alla inköp under ett försöksprojekt.

Fortsättning följer

Ett lyckat och givande besök i Vittsjö hemtjänst var en positiv start på Annikas turné i verksamheten.

 

- Mitt nästa inplanerade verksamhetsbesök är på Högalidsgatans gruppbostäder i maj. Därefter vill jag besöka ett av våra tillagningskök. Bra och näringsrika måltider är en viktig grundsten i en god vård- och omsorgsverksamhet.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube