Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-04-19 av Elida Cimic

Branschfrukost inom automation, el, industri och teknik

TC

Den 3 maj anordnar Teknikcollege …Hässleholm nästa en branschfrukost inom automation, el, industri och teknik för näringslivet, utbildningsanordnare och yrkesverksamma inom branscherna. Tillsammans ska de samverka för att främja svensk industri och ungdomars möjligheter till arbete.

Hässleholms kommun genomför en stor satsning för att möta de kompetensutmaningar som finns inom branscherna automation, el, industri och teknik i nära samarbete med utbildningsanordnare och näringslivet. Inom ett par år kommer bristen på rätt utbildad och anställningsbar personal att öka. Det kommer i sin tur att leda till avtagande tillväxt och utveckling vilket har stor betydelse för samhällsekonomin. För att öka andelen sökande till tekniskt och industriellt inriktade utbildningar på olika nivåer, har industrins parter tillsammans engagerat sig för Teknikcollege …Hässleholm nästa. Inom samarbetet samverkar kommuner, utbildningsanordnare och näringslivet för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt och industriellt inriktade utbildningar. Det innebär värdefulla erfarenhetsutbyten och en nationellt gångbar kvalitetssäkring inom utbildningarna för att matcha företagens behov av kompetens. Branschernas olika inriktningar erbjuder ungdomar möjligheter till anställningar med stora utvecklingsmöjligheter, även internationellt.

 

I augusti 2017 börjar de första eleverna studera på Teknikcollegecertifierade utbildningar i Hässleholm. Det innefattar El- och energiprogrammet och Industritekniska programmet på Jacobsskolan, Teknikprogrammet och Teknikprogrammets fjärde år (TE4) på Hässleholms Tekniska Skola, samt Automationsingenjör, Elingenjör och Elkraftsingenjör på Yrkeshögskolan Syd.


Den 3 maj välkomnar Teknikcollege …Hässleholm nästa näringslivet, utbildningsanordnare och yrkesverksamma inom branscherna automation, el, industri och teknik till branschfrukost. Andreas Roxhag och Terese Möller kommer att tala om samverkan mellan skola och arbetsliv (SSA). Det kommer även diskutera vad som är aktuellt inom branscherna, vilka kompetensbehov som finns och hur utbildningsanordnarna kan arbeta för att främja svensk industri och ungdomarnas möjligheter till arbete.


Datum: 3 maj
Tid: 07.30-08.30
Plats: Stobyvägen 6, Yrkeshögskolan Syd G-huset 3:e vån


För mer information kontakta:

Ola Berg, Projektledare
ola.berg@hassleholm.se

 

Carina Lengbrant Malmberg, Samordnare Teknikcollege

carina.lengbrant.malmberg@hassleholm.se