Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2018-05-21 av Louise Nordholm

Hundprojekt på Hemgården i Tyringe

I början av året 2017 inleddes ett projekt på Hemgården i Tyringe, där de boende får träffa hundar som kommer på besök. Det är undersköterskan Carina Dreffling som håller i projektet tillsammans med sin hund Mimmie. Projektets idé är att använda hunden som motivator till rörelseträning, att bryta isolering och inte minst att besöken ska bli en ljuspunkt i vardagen.

Resurshundförare Carina & enhetschef Jonas tillsammans med hunden Mimmie.

Resurshundförare Carina och enhetschef Jonas tillsammans med hunden Mimmie.

Uppskattade möten genom hunden

Hundar har länge deltagit i arbetet med vård och omsorg, som exempelvis terapihundar, vårdhundar eller läshundar. I projektet på Hemgården utbildar sig Carina till resurshundförare, enligt LASSIE-modellen. Det är en specifik modell, där fokus ligger på hundförarens kompetens framför en certifiering av en enskild hundindivid. Som resurshundförare arbetar Carina med att möjliggöra möten mellan människor och hundar. Genom projektet på Hemgården har Carina märkt att Mimmie ofta fungerar just som en samtalsöppnare mellan människor.

 

- En gång passerade jag ett dagrum där det satt tre boende, de pratade inte med varandra. Jag noterade ett ändrat minspel hos en av de boende när jag passerade rummet med Mimmie. Ett leende spred sig över ansiktet. Jag gick fram till mannen med Mimmie och mannen bad att få upp henne i sitt knä. De två andra började intresserat följa vad som pågick och ett samtal startade. De berättade om sina hund-minnen och om hundar som de tidigare haft. Det var berättelser som låg långt tillbaka i tiden. De tre boende hade fått ett gemensamt samtalsämne, där Mimmie var starten till samtalet, säger Carina.

Inger lägger godis i leksak.
Mimmie leter godis i leksamk.

Inger placerar ut hundgodis i en speciell leksak, som Mimmie sedan ska försöka hitta.

Hunden i vården – många möjligheter

De boende på Hemgården kan aktiveras tillsammans med Mimmie på flera olika sätt, helt beroende på individens önskemål eller förmåga. De kan till exempel kamma och borsta Mimmies päls, där motoriken tränas, eller så kan de gå en promenad tillsammans med Mimmie, där aktivering skapas. En av de boende som har träffat Mimmie och tränat sin motorik tillsammans med henne, heter Inger. I en övning stoppar Inger in godis i ett speciellt spel, där det sedan är upp till Mimmie att försöka få ut godiset ur spelet.

 

- Jag tycker att Mimmie kan stanna här för gott och sova i min säng, säger Inger efter att de har tränat tillsammans.

Mimmie och Inger myser.

Mimmie och Inger vilar tillsammans.

Många sinnen aktiveras

I resursprojektet är beröring en viktig del. Beröring är ett sätt att kommunicera, men det är även ett uttryck för tillgivenhet. Beröring ger flera positiva effekter, såsom att skapa lugn och minska halten av stresshormon i kroppen. För äldre som utvecklar demens är allsidig stimulering, som inte är språkberoende, av stor betydelse. Ofta finns minnesspår från barndomen kvar och dessa aktiveras vid kontakten med djur.

 

- Detta har varit ett lyckat projekt, som har varit väl uppskattat av oss alla här på Hemgården, säger enhetschef Jonas Carlsson.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube