Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-03-16 av Emma Ragnarsson

Välbesökt stadsvandring startskott för dialogresa

Hässleholms stadskärna var i fokus då årets dialogresa inleddes med en stadsvandring under lördagen den 11 mars. I solsken och fågelsång vandrade ett 150-tal intresserade medborgare runt i staden för att ta del av kommunens byggplaner.

– Vi vet att det finns ett stort intresse för kommunens byggprojekt, men det är extra roligt att så många valde att följa med oss på den närmare tre timmar långa vandringen, säger planchef Gertrud Richter.

Planarkitekt Lisa Hofer presenterade förslaget till ny detaljplan för kvarteret Paradiset på plats i området.

Från Stadshuset till Bokeberg

Planarkitekt Johanna Karlsson inledde med en presentation i Stadshuset om förslaget till fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad. Planen innehåller strategier för bevarande, förtätning och utveckling av befintlig mark. Därefter begav sig medborgarna ut i det vackra vårvädret för att få mer information om framtida planer för området kring Stadshuset och Stadsparken.


På plats i kvarteret Paradiset presenterade sedan planarkitekt Lisa Hofer förslaget till ny detaljplan som bland annat innebär omgestaltning av grönområdet och nybyggnation av flerfamiljshus. Det fanns både många frågor och synpunkter och Gertud Richter betonade att olika intressen måste ställas emot varandra under processens gång.

– Under vår vandring ville vi visa på bredden och komplexiteten i vårt uppdrag som samhällsbyggare. Planering måste ses ur ett vidare perspektiv än enskilda platser, och för oss handlar det om att planera för både bostäder, arbetsplatser, grönområden och välfungerande infrastruktur, säger Gertrud Richter.

Projektchef Mats Olsson berättade om ombyggnaden av området utanför stationen där Amelies plats ska ta form.

Från Paradiset fortsatte vandringen mot Resecentrum. Vid konstverket At full speed berättade projektchef Mats Olsson från tekniska förvaltningen om ombyggnationen kring järnvägsstationen och Första Avenyen. Ombyggnaden pågår till slutet av 2017 då Amelies plats ska vara klar för invigning.

 

Vandringen avslutades därefter med ett stopp i Bokeberg där planarkitekt Joakim Axelsson beskrev framtidsplanerna för området.

Dialogresan fortsätter under året

Förutom tjänstemän från stadsbyggnadskontoret deltog medarbetare från tekniska förvaltningen och kommunledningskontoret. Dessutom fanns det politiker främst från tekniska nämnden och byggnadsnämnden på plats för att ta del av medborgarnas frågor och synpunkter.

 

– Stadsvandringen kan ses som startskottet för vår dialogresa och nu är vi i full färd med att planera för våra kommande besök i kommunens större tätorter, berättar Cecilia Müllern-Aspegren, projektledare.

Många tog chansen att ställa sina frågor direkt till stadsbyggnadskontorets arkitekter som arbetar med planerna för framtidens Hässleholm.