Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-03-15 av Kjerstin Jonsson

Tågdepå för 1,5 miljarder byggs i Hässleholm

Öresundstågen får en ny tågdepå precis utanför Hässleholm. I en modern verkstad med helt ny teknik kommer samtliga 111 Öresundståg att kunna servas. Förberedande markarbeten startar redan om två veckor. Hela anläggningen står klar under 2019.

Stärker Hässleholm som knutpunkt

- Tågdepån är en mycket välkommen satsning i Hässleholms kommun. Omkring 80% av investeringarna tillfaller normalt näringslivet inom en radie på cirka 8 mil, så investeringen innebär med säkerhet nya affärer för vårt näringsliv. Samtidigt blir Hässleholms position som järnvägsknut och nav i regionen ännu starkare, säger kommunalråd Pär Palmgren (M).

 

Beslutet togs av regionfullmäktige i februari, och efter de sista förberedelserna startar arbetet nu i april.

 

- Vi är väldigt glada att regionen nu har tagit det här beslutet. Det är en mycket viktig satsning som kommer att skapa minst 150 nya arbetstillfällen och ytterligare förstärka Hässleholms varumärke som knutpunkt, säger oppositionsråd Lena Wallentheim (S).

 

Ny teknik ger snabbare service

Region Skåne ska uppföra och förvalta depån, som kommer att bli Sveriges mest moderna tågverkstad. Det blir hängande plattformar för att kunna serva taken på tågen, istället för plattformar på pelare som varit det traditionella sättet att bygga på. Helt ny teknik för hjulaxelbyten är också på plats, liksom en unik svarv med elektronisk styrning. Den nya tekniken kommer att förkorta servicetiden avsevärt. Detta gör att tågen kan vara mer ute i trafik och fungera bättre.

 

- Efter flera års förberedelser är det fantastiskt att arbetet kommer igång på allvar och börjar synas på plats. Det är verkligen kul att få leda ett så här stort och tekniskt komplext projekt som kommer att betyda så mycket positivt för kollektivtrafiken i hela regionen, säger Håkan Falkboo projektchef, Regionfastigheter, Region Skåne.

 

Positiva effekter

Tågdepån förväntas få flera positiva effekter för tillväxten i Hässleholm kommun:

- Hässleholms järnvägsprofil stärks.
- Stora investeringar sker inom teknik och järnväg.
- Omkring 150 nya arbetstillfällen skapas.
- Många lokförare kommer att utgå från Hässleholm, vilket kan ge fler inflyttare och medföljande familjer.
- Det finns förutsättningar att starta yrkesutbildningar till exempelvis tågtekniker och lokförare.

 

Markarbete inleds

Markarbetet för att förbereda för tågdepån startar inom kort. Vecka 12-14 sker skogsavverkning. Preliminärt kommer saneringsmassor att köras bort vecka 15-24 och utkörning av timmer att ske vecka 13-16.

 

Utanför området kommer Hässleholms kommun och Hässleholms Vatten AB att påbörja ledningsarbeten denna eller nästa vecka (v.11-16) och börja bygga själva infarten till depån vecka 18-25. Detta kommer att innebära en del trafik och störningar vid Norra Kringelvägen.