Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-02-28 av Hanna Gardell

Nytt politiskt styre i kommunen från 1 mars

Kommunfullmäktige valde vid måndagens sammanträde nya personer till presidieposterna i nämnder och styrelser. Det innebär att Hässleholms kommun får ett nytt politiskt styre från och med den 1 mars. Pär Palmgren (M) blir kommunstyrelsens ordförande, Ulf Erlandsson (SD) 1:e vice ordförande och Lena Wallentheim (S) 2:e vice ordförande.

Det rödgröna styret (S, C, MP och V) har tidigare avsagt sig sina ordförandeposter, vilket fullmäktige på måndagen beviljade. Bakgrunden är att det var alliansens budget för 2017 som fick majoritet och röstades igenom i kommunfullmäktige i november.

Fullmäktige valde nya presidier från 1 mars enligt nedan:

Kommunfullmäktige:

Douglas Roth (M), ordförande
Patrik Jönsson (SD), 1:e vice ordförande
Irene Nilsson (S) 2:e vice ordförande

Kommunstyrelsen:
Pär Palmgren (M), ordförande (kommunalråd)
Ulf Erlandsson (SD), 1:e vice ordförande (kommunalråd)
Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande (oppositionsråd)

 

Barn- och utbildningsnämnden

Mikael Koenen (L), ordförande
Hanna Nilsson (SD), 1:e vice ordförande
Joachim Fors (S), 2:e vice ordförande

Omsorgsnämnden
Karin Axelsson (M), ordförande
Åsa Erlandsson (SD) 1:e vice ordförande
Christer Welinder (S), 2:e vice ordförande

Socialnämnden
Robin Gustavsson (KD), ordförande
Michael Strömberg (SD), 1:e vice ordförande
Lena Nilsson (S), 2:e vice ordförande

Byggnadsnämnden
Richard Bernsheim (M), ordförande
Lars Klees (SD), 1:e vice ordförande
Leif Nilsson (S), 2:e vice ordförande

Fritidsnämnden
Mikael Koenen (L), ordförande
Hanna Nilsson (SD), 1:e vice ordförande
Connie Asterman (S), 2:e vice ordförande

Kulturnämnden
Margreth Segerstein (M), ordförande
Johan Kronquist (SD), 1:e vice ordförande
Helena Malje (S), 2:e vice ordförande

Miljönämnden
Christer Jönsson (M), ordförande
Håkan Spångberg (SD), 1:e vice ordförande
Agne Nilsson (C), 2:e vice ordförande

Tekniska nämnden
Arne Dahlström (KD), ordförande
Ulf Berggren (SD), 1:e vice ordförande
Lars Olsson (C), 2:e vice ordförande

Valnämnden
Christer Caesar (KD), ordförande
Håkan Spångberg (SD), vice ordförande

Valberedningen

Lars Johnsson (M), ordförande

Revisionen
Tord Johansson (L), ordförande
Emil Nilsson (C), 2:e vice ordförande

Överförmyndare
John Bruun (L)

Hässleholms Industribyggnads AB (med dotterbolag)

Lars Johnsson (M), ordförande
Michael Strömberg (SD), vice ordförande


Hässleholm Miljö AB
Christer Caesar (KD), ordförande

Ulf Erlandsson (SD), vice ordförande

Hässleholms Vatten AB
Jon Bergner (M), ordförande

Hässlehem AB
Carl-Erik Littke (L), ordförande

I de kommunala bolagen gäller valen från och med ordinarie bolagsstämma 2017.

Fullständig information om valen och voteringarna finns i sammanträdesprotokollet, som blir klart och justerat den 1 mars.