Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-02-15 av Hanna Gardell

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-02-15:


Utökat lokalbehov för makerspace och terapeutisk trädgård

T4vux bedriver sedan augusti 2016 projektet RSFI (Resurs, Språk, Friskvård, Integration). Målgruppen är nyanlända som har förväntade integrationssvårigheter och som är i inledningen av sin etableringsprocess. RSFI skapar förutsättningar att komma i arbete, utbildning eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En del av projektet är att inrätta ett makerspace. Här erbjuds deltagarna resurser för att förverkliga egna idéer om någonting man vill tillverka. Detta makerspace kombineras med ett vintagecenter. En annan del är grön rehab-sfi, som förläggs till en mindre yta odlingsbar mark. RSFI ska tillsammans med Arbetsförmedlingen driva en terapeutisk trädgård, samtalsterapi och anpassat sfi-lärande.
KSAU föreslår att tekniska nämnden tar fram lämpliga lokaler för ett makerspace samt lokaler i anslutning till en terapeutisk trädgård. I första hand ska kommunens egna lokaler användas.
Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Överenskommelse Skånebanan

Region Skåne och kommunerna längs Skånebanan (Helsingborg, Klippan, Bjuv, Åstorp, Perstorp, Hässleholm och Kristianstad) har tidigare bestämt att en gemensam överenskommelse kring Skånebanan och dess utveckling ska tas fram. Regeringen har initierat nästa planeringsomgång för infrastruktur för åren 2018-2029, och ett fönster för påverkan finns. Genom en bred överenskommelse kring Skånebanan, undertecknad av samtliga kommuner och Region Skåne, är avsikten att direkt eller indirekt påverka Trafikverkets förslag till nationell plan. Överenskommelsen är även en möjlighet att tydliggöra förväntningar på de olika parterna i det fortsatta arbetet med att utveckla Skånebanan.
KSAU beslutar att godkänna överenskommelsen för en utbyggd Skånebana.

 

Hesslecity får utökat verksamhetsstöd

Hesslecity bedriver verksamhet i Hässleholms centrum med mål att förstärka stadens attraktivitet som kärna för Hässleholms kommun. För att driva evenemang och projekt engageras en centrumledare. Verksamhetsstödet från Hässleholms kommun har sedan starten av Hesslecity år 2000 varit 500 000 kr per år. Samtidigt har föreningens aktivitets- och driftskostnader ökat. För att bibehålla nivån av centrumaktiviteter har föreningen genom åren minskat centrumledarens tjänstenivå från en heltidstjänst till nuvarande halvtidstjänst. Hösten 2015 analyserades Hässleholms centrum av företaget Reteam på uppdrag av kommun, fastighetsägare och handel. Där påtalades behovet av ett starkare förändringsarbete, och då krävs en större arbetsinsats än vad Hesslecity har kapacitet till idag.
KSAU beslutar därför om en förstärkning av Hesslecitys årliga verksamhetsstöd med 300 000 kr för att centrumledaren ska kunna ökas från halvtid till heltid så att Hesslecity kan ta ett tydligt samordningsansvar för centrums utveckling.