Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-02-14 av Annika Birgersson

När vinter och kyla är här

När snö och halka drabbar vår kommun arbetar vi för att gator och gång- och cykelvägar ska vara framkomliga på ett säkert sätt så snabbt som möjligt. Hässleholms kommun stäcker sig över en stor yta och det gör att vi måste prioritera i vårt arbete. Gator som infarter och där många människor passerar, prioriteras till exempel före områden som inte är lika trafikerade.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare är du ansvarig för snöröjning och halkbekämpning inom det allmänna trafikutrymmet som finns i anslutning till din tomt. Det allmänna trafikområdet inkluderar utrymmet för gångtrafikanter och cyklister. Det betyder att du själv ansvarar för att trottoaren som gränsar till din tomt är ren från snö och halka. Glöm dessutom inte att kontrollera eventuell snö och is från taket på ditt hus.

Här kan du läsa mer om våra rutiner och riktlinjer för snöröjning och halkbekämpning.

 

Om du har synpunkter eller frågor kring hur kommunen arbetar med snöröjningen är du varmt välkommen att fylla i formuläret för felanmälan eller kontakta tekniska förvaltningen på telefon: 0451-26 83 02.

Ta det lugnt i trafiken och var rädd om dig själv och andra!