Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-02-13 av Emma Ragnarsson

Politiska styret i kommunen förändras från 1 mars

De styrande partierna i Hässleholms kommun (S, C, MP och V) har avsagt sig sina ordförandeposter i nämnder och styrelser från och med den 1 mars. Bakgrunden till avsägelserna är att det var Alliansens budget för 2017 som fick majoritet och röstades igenom i kommunfullmäktige i november. Kommunfullmäktige förväntas välja nya personer till presidieposterna vid sammanträdet den 27 februari.

Den styrande minoriteten lämnade den 6 februari 2017 in avsägelser för sina presidieposter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder, kommunala bolag, valberedningen och revisionen. Även överförmyndaren har valt att avsäga sig sitt uppdrag. Avsägelserna gäller från och med den 1 mars 2017. Därefter kommer samtliga personer att fortsätta som ledamöter i respektive nämnd, bolag och beredning. Avsägelserna är en följd av att den styrande minoritetens budget föll vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2016, då istället alliansens budgetförslag röstades igenom.

 

Avsägelserna ska beredas vid valberedningens sammanträde den 24 februari 2017. Det är valberedningen som lägger fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla. Kommunfullmäktige förväntas sedan att behandla avsägelserna vid sitt sammanträde den 27 februari 2017. Avsägelserna ska då beviljas och nya val ska genomföras till presidieposterna.