Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-01-23 av Elida Cimic

RSFI i fokus när landshövdingen besökte Hässleholm

RSFI

Karina Hansson, Pär Palmgren, Lena Wallentheim, Anneli Hulthén, Peter Hillve, Ebba Holmberg, Jan-Ole Engkvist & Elisabet Weber.

Under torsdag förmiddag var landshövdingen Anneli Hulthén i Hässleholm och besökte T4Vux. Där fick hon bland annat en presentation om hur RSFI arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Anneli Hulthén uttryckte själv att Hässleholm ligger i framkant i utvecklandet av metoden för mottagandet av nyanlända.

Landshövdingen Anneli Hulthén är på turné i Skånes samtliga kommuner. I torsdags besökte hon Hässleholm tillsammans med länsarkitekten Elisabet Weber. Besöket ägde rum på T4Vux där de fick en presentation om Hässleholms bostadssituation av Hässlehem och Stadsbyggnadskontoret, och RSFI, Hässleholms unika metod för mottagandet av nyanlända av verksamhetschefen Peter Hillve, projektledare Ebba Holmberg och rektor Jan-Ole Engkvist. Lena Wallentheim (S), Pär Palmgren (M) och Karina Hansson vikarierande kommunchef medverkade i besöket.


RSFI står för resurs, språk, friskvård och integration. Det är ett unikt nationellt lär-projekt inom SFI (svenska för invandrare) som testar nya teorier och metoder kring lärande, integrationsprocesser och migration. Projektet drivs utav T4Vux, Arbetsförmedlingen och Europeiska socialfonden (ESF). Det vänder sig i första hand till vuxna individer med utländsk bakgrund som har, eller kan förväntas ha, svårigheter att följa vanlig SFI-undervisning. Sådana svårigheter kan bero på migrationsstress, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller funktionsvariationer. ”I RSFI får människor möjlighet att lära sig svenska, samhälle och arbetsmarknad på ett nytt sätt genom teori som bygger på forskning om språk, motivation och integration” berättar Peter Hillve och fortsätter ”RSFI arbetar för att alla människor ska få en bra start i ett samhälle genom att sätta hälsan i fokus och erbjuda en mer mångsidig andraspråksinlärning”. Enlig internationell forskning ska detta gynna individens förutsättningar att få ett arbete, starta ett företag eller skapa annan samhällsnytta.

 

Lena Wallentheim uppger att Sverige är i behov av arbetskraft på arbetsmarknaden och att mottagandet av nyanlända är en viktig del utav arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle.

 

Hur en dag på RSFI ser ut avgörs av ansvarig RSFI-personal och elev. De skapar ett individanpassat schema utifrån elevens behov med fokus på språkinlärning, samhällskunskap och arbetsmarknadskunskap berättar Ebba Holmberg. Elever med funktionsvariationer eller andra svårigheter får detta utrett och arbetar efter sina egna förutsättningar, med särskilt utformade hjälpmedel och, vid behov, med stöd från vårdsektorn. Eftersom RSFI anpassar sig efter deltagarens enskilda förutsättningar ser dagen olika ut för olika deltagare. ”Ett schema kan alltså bestå av en kombination av aktivitet som gör det möjligt för en elev att lära sig utifrån egna förmågor. Vanliga aktiviteter kan till exempel vara friskvård, språklärande, samhällsorientering, eget arbete eller trädgårdsodling. Det finns många varianter” uppger Ebba Holmberg. ”RSFI tar hänsyn till elevens önskade yrke i Sverige och arbetar aktivt med yrkessvenska, hitta meningsfulla praktiker och ta kontakt med arbetsgivare” berättar Jan-Ole Engkvist.

 

Anneli Hulthén uppger att Hässleholm ligger i framkant i utvecklandet av RSFI och mottagande av nyanlända.

 

Läs mer om RSFI här.

Läs mer om T4Vux här.