Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-01-23 av Elida Cimic

Ny kompetens satsar på mer kompetens i Skåne Nordost

Henric Fröjd och Madeleine Leth

Henric Fröjd och Madeleine Leth

Som ett led i att förstärka och höja kompetensförsörjningen i Skåne Nordost har Madeleine Leth anställts för att förstärka organisationen och hjälpa Henric Fröjd med samordningen av Yrkeshögskolesatsningar. De vill få arbetsgivarna i regionen att förstå att Yrkeshögskolan är en tillgång som kan bidra till att hitta rätt utbildad kompetens. Genom att aktivt delta i att forma utbildningssatsningarna bidrar de till att få den kompetens de saknar. I de branscher som har olika bristyrken finns det goda förutsättningar att kunna starta utbildningar som arbetsmarknaden saknar. Henric och Madeleine genomför företagsbesök och deltar i olika nätverksträffar för att diskutera enskilda företags och branschers utmaningar för att arbeta fram möjligheter. Detta arbete sker tillsammans med de anordnarna för Yrkeshögskolan i regionen.

 

”Vi hoppas att företagen hör av sig när de har funderingar kring och vill diskutera kompetensförsörjning. Att de helt enkelt inser att vi är en resurs för dem och deras verksamhetsutveckling”, säger Henric och Madeleine i kör.

 

För mer information kontakta:

 

Henric Fröjd, Yrkeshögskolesamordnare

Tel 0732-490210, henric.frojd@hassleholm.se

 

Madeleine Leth, Yrkeshögskolesamordnare
Tel 0732-490212, madeleine.leth@hassleholm.se