Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-01-18 av Hanna Gardell

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-01-18:

 

Samråd för Orgelbyggaren 3 – Bensonska huset

Detaljplanen för Orgelbyggaren 3, Hässleholm, har varit ute på samråd. Syftet med planförslaget är att möjliggöra restaurang, service, handel, övernattning och kontor. Den befintliga byggnaden - Bensonska huset - från 1890-talet är av kulturhistoriskt värde och ska skyddas med bestämmelser för att bevara dess karaktär, efter att den har återställts till ursprunglig utformning. På fastighetens bakgård tillåts begränsad bebyggelse som estetiskt ska ta hänsyn till de byggnader och blodbokar som finns där idag.
KSAU har inget att erinra mot detaljplanen i samrådsskedet.

 

Stöd till Ung företagsamhet Skåne

Genom Ung företagsamhet (UF) Skåne får gymnasieelever under ett läsår driva UF-företag. Eleverna lär sig ekonomi, försäljning och produktutveckling och får en inblick i näringslivets villkor. I Hässleholm drivs en lokal UF-grupp med engagemang från både näringslivet och skolan. Resultatet har blivit mycket bra; Hässleholms Tekniska Skola utsågs 2016 till Årets UF-skola. Målet i Hässleholm är att fler gymnasieprogram ska kunna erbjuda elever att driva UF-företag, vilket också skett. Idag är 133 gymnasieelever aktiva. KSAU beslutar mot denna bakgrund att bevilja UF Skånes ansökan om finansiellt stöd med 76 572 kr för läsåret 2016-2017, vilket motsvarar 1,50 kr per invånare.


Sponsoravtal med Hovdala International Horse Trials 2017

Skyrup Country Club RF har under flera år arrangerat elittävlingar i hoppning, men vill utvecklas vidare inom publikfavoritgrenen fälttävlan och på sikt bli ett av norra Europas ledande hästsportevents. Under 2016 genomfördes Hovdala International Horse Trials (HIHT) för första gången med ett bra resultat. Visionen är att HIHT ska bli ett årligt återkommande evenemang med såväl internationella toppklasser inom fälttävlan som en stor lantlivsmässa, historiska inslag, shower, restauranger och prova-på-aktiviteter för att locka publik till tävlingarna och Hovdala. Arrangörernas målsättning för 2017 är 15 000 besökare, nationell TV-sändning och 70 utställare.
KSAU förslår att Hässleholms kommun går in i ett sponsor- och samarbetsavtal med Hovdala International Horse Trials 2017 med 400 000 kr i bidrag. Avtalet reglerar att Hässleholms kommun är huvudsponsor. Tillväxtavdelningen föreslås få 25 000 kr för att ta fram marknadsföringsmaterial och kulturförvaltningen föreslås få 175 000 kr för extra bemanning i samband med tävlingen. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Samarbetsavtal med Torsjö Live 2017

Torsjö Live är en växande musikfestival i Hässleholms kommun. Den äger rum 30 juni – 1 juli 2017 och förväntas locka mer än 5000 besökare. Tillväxtavdelningen bedömer att arrangemanget kan höja attraktionskraften för Hässleholms kommun och möjliggöra ökade intäkter genom övernattning och dagsbesök.
KSAU beslutar mot denna bakgrund att ingå ett samarbetsavtal med musikfestivalen Torsjö Live 2017 omfattande maximalt 175 000 kr i sponsor- och marknadsföringsbidrag. Samarbetsavtalet reglerar den exponering Hässleholm får som huvudsponsor. Tillväxtavdelningen tillförs 25 000 kr för extra marknadsföringsmaterial.


Miljömål föreslås bli en del av utvecklingsstrategin

De nationella och regionala miljömålen behöver införlivas i Hässleholms kommuns hållbarhetsarbete i en effektiv process. KSAU föreslår därför att uppdraget att utveckla ett miljömålsprogram för Hässleholms kommun 2012-2017 avslutas och att de långsiktiga miljö- och klimatfrågorna istället integreras i utvecklingsstrategin. Det långsiktiga perspektivet kompletteras med en handlingsplan för nämndernas och bolagens åtgärder inom miljöområdet de närmaste två åren. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.