Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-01-11 av Magnus Lindstrand

Teknik i fokus för framtidssatsning i Hässleholm

Jonas Fischer

Jonas Fischer, vd för Automationsteknik AB och elever i robotprogrammering från Yrkeshögskolan i Hässleholm.

Väckarklockan ringer. Svensk industri står inför ett bryskt uppvaknande. Inom ett par år kommer bristen på rätt utbildad och anställningsbar personal att hämma både tillväxt och utveckling. Det är svårt att få in unga i branschen som kan ersätta en åldrande yrkeskår. Samtidigt försvinner utbildningsplatserna i snabb takt eftersom få väljer en utbildning med industriinriktning. Teknikcollege är en av byggstenarna i projektet Framtidens teknikutbildningar för utökad samverkan mellan företag och skola.

I Hässleholm vaknade näringslivet i tid. I nära samarbete med kommunen genomförs nu en stor satsning för att möta utmaningarna för teknik- och industriföretagen, bland annat inom kompetensförsörjning. Ett viktigt steg i arbetet var att involvera näringslivet mer i de tekniska utbildningarna, både för kvalitetssäkring och för att matcha innehållet med branschens faktiska kompetensbehov. Inom ramen för Teknikcollege fanns rätt verktyg för en stark samverkan. Jonas Fischer är vd på Automationsteknik AB i Hässleholm och ordförande i den nystartade lokala styrgruppen för Teknikcollege:

 

– Samarbetet mellan skola och näringsliv har inte fungerat så bra tidigare. Nu har kommunen satsat de resurser som krävdes för att komma igång och vi har en fungerande spelplan i Hässleholm. Vi har fått med alla de stora arbetsgivarna som har teknikinriktning i styrgruppen, det bevisar att det finns ett stort intresse för konceptet. Vi sitter runt samma bord och diskuterar möjligheter och utmaningar, och vi har en bra dialog med skolorna och lärarna. Satsningen på Teknikcollege är ett resultat av det. Nu vill vi ha verkstad i lådan så vi kommer igång. Det är när certifieringen är klar som matchen börjar. Teknikcollege är unikt eftersom vi från näringslivet får inblick i skolan, vi kan vara med och påverka utbildningarna i rätt riktning. Vi har precis lämnat in vår ansökan om att bli certifierade, förhoppningen är att teknik- och industrielever ska kunna plugga inom ramen för Teknikcollege redan hösten 2017, berättar Jonas.

 

Ansökan gäller Teknikprogrammet och T4 på Hässleholms Tekniska skola (HTS) och El- och energiprogrammet samt Industritekniska programmet på Jacobsskolan i Hässleholm.

 

Jonas har varit egenföretagare de senaste 25 åren, de senaste nio som delägare i Levinsgruppen. I koncernen ingår tre moderna teknikföretag; Levins Elektriska AB, Automationsteknik AB samt El & Styrteknik AB. Han menar att företagets engagemang i Teknikcollege är hjälp till självhjälp, en överlevnadsfråga helt enkelt, samtidigt som det skapar möjligheter för hela branschen.

 

– Det mest akuta behovet är att öka antalet ansökningar till Industritekniska programmet. Näringslivet måste engagera sig, vara närvarande och hjälpa till att forma utbildningarna. Då kan skolan utbilda anställningsbara elever. Vi behöver också arbeta hårdare med matchning och anpassa oss till hur arbetsmarknaden ser ut i framtiden, vi jobbar inte tillräckligt med det idag. Det finns ingen quick-fix, vi måste börja nu eftersom det kanske tar fem år innan arbetet verkligen ger effekt, säger Jonas.

 

Certifieringen av gymnasieutbildningarna är en del av satsningen. Ju fler som kommer ut ur skolan med rätt utbildning från början desto bättre. I vissa fall krävs ett omtag och en ny karriärväg senare i livet, därför kommer också samarbete mellan näringslivet och Yrkeshögskolan att stärkas.

 

– Jag sitter också med i yrkesskolans ledningsgrupp. Det är en bra väg att påverka och bygga bra nätverk. Vuxenutbildningen är fokuserad på att utbilda för arbete och eleverna är ofta väldigt motiverade. Det är en bra väg för snabbt få in fler i arbete. Men vi måste också hitta sätt att skapa teknikintresse i tidigare åldrar, helst redan på mellanstadiet. När de ska välja väg i nian vill vi att de har en positiv anknytning till teknikbranschen. Vi behöver träffa ungdomarna ute på skolan. Gärna våra yngre medarbetare som har lättare att möta och kommunicera med dem. De kan åka runt och presentera vad vi gör i branschen och berätta något positivt om sin arbetsplats. Föräldrarna är också en viktig målgrupp, de har ofta en negativ bild av olika industriyrken. Vi kan hjälpa till och berätta var arbetstillfällena finns och vägleda de elever som inte har en tydlig målbild, säger Jonas Fischer.

 

Inom Levinsgruppen arbetar bland annat elektriker, larm- och CCTV-tekniker, automationskonstruktörer, robotprogrammerare och mekaniker. Företaget har märkt att det är svårt att rekrytera från andra delar av Skåne, kanske på grund av pendlingsavståndet.

 

– Det är jättesvårt att hitta och behålla rätt kompetens. Vi anstränger oss för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har program för att utveckla och behålla medarbetarna, det har resulterat i låg personalomsättning. Har man ett utvecklande jobb så är man inte lika benägen att flytta på sig. Sverige är ett duktigt teknikland. Ska vi fortsätta vara det måste vi lösa problemet inom teknikyrkena. Vi tror vi är på rätt väg i Hässleholm.

 

Läs mer om Teknikcollege i Hässleholm.


Vill du veta mer om hur du som företag kan samverka med oss, eller vill du plugga till ett framtidsyrke? Kontakta:

 

Carina , Lengbrant Malmberg, Samordnare Teknikcollege
E-post: carina.lengbrant.malmberg@hassleholm.se


 Text & bild: Petter Gustafsson