Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2017-01-09 av Emma Ragnarsson

Nu flyttas musikpaviljongen

Under veckan startar det praktiska arbetet med att flytta musikpaviljongen på T4-området i Hässleholm. Entreprenören kommer att montera ner paviljongen på den nuvarande platsen, samtidigt som man kommer att förbereda marken på den nya platsen. - Det har varit en omdiskuterad fråga, men detaljplanen som antogs 2009 med bekräftande beslut 2016 gäller, vilket innebär att paviljongen ska flyttas. Bygglov och startbesked finns, så när vädret tillåter sätter arbetet äntligen igång, säger Lars Olsson (C) som är ordförande i tekniska nämnden.

Bild på en skiss med förslag på ny plats för musikpaviljongen på kaserngården med människor som sitter på bänkar framför.

Illustration av musikpaviljongens nya placering inne på kasernområdet (klicka för större bild). Illustration: Mono arkitekter AB

För dåligt skick för att flyttas hel

Under hösten har tekniska förvaltningen undersökt paviljongen för att se hur den är uppbyggd och på vilket sätt den kan monteras ner och flyttas. Konsulter från Ramböll har bland annat gjort provborrningar för att kunna göra en statusbedömning. Ramböll konstaterade att byggnaden har många skador på grund av både fysisk åverkan och ålder. Bland annat är pelarfundament, grundmur och betonggolv i dåligt skick och viss betong har vittrat sönder. Detta gör det olämpligt och till viss del omöjligt att flytta paviljongen i sin helhet, både utifrån risker i arbetsmiljön för de som ska utföra jobbet och för att hållfastheten inte går att säkerställa.

Samma utseende, ny placering

På den nya placeringen inne på kasernplan kommer man att bygga en ny grund, pelare och väggstommar, medan takkonstruktion, försterbågar och granittrappsteg kommer att återanvändas från den gamla byggnaden. Grundförutsättningen är att utseendet ska bli detsamma i både färg och form på den nya platsen. Entreprenadarbetet ska vara färdigt till den 30 april 2017 och den avsatta projektbudgetet är 2 592 000 kronor.


- Med den nya placeringen hoppas jag att paviljongen även i framtiden kommer att vara mycket uppskattad och komma ännu mer till användning. Samtidigt skapar vi plats för nya bostäder som Hässleholm behöver för framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Bilden visar en skiss på musikpaviljongen och en vy över kaserngården.

Illustration av musikpaviljongens nya placering med vy över kasernområdet (klicka för större bild). Illustration: Mono arkitekter AB

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube