Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-12-13 av Hanna Gardell

Så tycker medborgarna om Hässleholms kommun

Under hösten 2016 har Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Hässleholms kommun genomfört en medborgarundersökning bland 1 200 invånare i åldern 18-84 år. 40 procent av de tillfrågade har valt att besvara enkäten om kommunens verksamhet, medborgarens möjlighet till inflytande och kommunens attraktivitet och nu publiceras resultatet.

Medborgarna vill ha större inflytande

Svaren visar bland annat på en tudelad bild av kommunen, att medborgarna är mest nöjda med vatten- och avloppshantering och att det finns ett lågt förtroende för den kommunala beslutsprocessen. En sammanfattning av resultatet och mer information om undersökningen hittar du här.

 

– Det tar tid att återupprätta medborgarnas förtroende och jag är övertygad om att vi måste göra det enklare för invånarna att vara med och påverka kommunens utveckling, säger kommunalråd Lena Wallentheim.

 

Dialogmöten under 2017

Under nästa år kommer det att finnas ytterligare möjligheter att dela med sig av sina synpunkter och förslag på förbättringar.

 

– Vi kommer att genomföra dialogmöten i kommunens tätorter tillsammans med tjänstepersoner från olika verksamheter för att fånga in ortsbornas synpunkter och idéer, berättar kommunalråd Mats Sturesson.

 

Egen webbenkät

Parallellt med SCB:s undersökning har det under november månad funnits en öppen enkät där närmare hundra
medborgare har lämnat sina synpunkter via webbformuläret. Glädjande nog har ett tiotal av dessa invånare anmält sitt intresse för att delta i en medborgardialog under början av nästa år.

 

– Det ska bli intressant att ytterligare ta del av medborgarnas tankar kring kommunens verksamhet och utveckling, säger oppositionsråd Pär Palmgren.