Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-12-07 av Ludvig Einarsson

”Paraplyavtalet” om dataskydd mellan EU och USA har godkänts

Parlamentet godkände det så kallade ”Paraplyavtalet” mellan EU och USA. Avtalet syftar till att införa tydliga bestämmelser om skydd av datauppgifter som utbyts mellan polis-och brottsbekämpande myndigheter och organ på olika sidor av atlanten.

Genom att lättare kunna utbyta information av alla typer av datauppgifter som namn, adresser eller brottsregister kan EU och USA lättare samarbeta med varandra på brottsbekämpningsområdet. Det här avtalet bygger på att förebygga, upptäcka, utreda och åtala brottslingar.


I sin tur kommer detta avtal garantera att medborgarna i både EU och USA har rätt till att:

  • Få tydlig information i samband med överträdelser av datasäkerheten och uppgiftsskyddsbrott,
  • Få felaktig information rättad, samt
  • Få möjlighet till rättslig prövning i domstol

För mer information, klicka här.länk till annan webbplats