Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-11-10 av Marcus Andersson

Skolinspektionen ger Hässleholms kommuns förskolor och skolor grönt ljus

Skolinspektionens granskning av Hässleholms kommuns förskolor, skolor och fritidshem på huvudmannanivå ger överlag ett positivt betyg.

Vid Skolinspektionens tillsyn har det framkommit att kommunen uppfyller de nationella styrdokumentens krav, när det gäller såväl förutsättningar för utbildningen som utvecklingen av verksamheten med undantag för fritidshemmen.

 

- Det är av största vikt att vi nyttjar denna positiva återkoppling från Skolinspektionen i ett fortsatt utvecklingsarbete för att ”Alla ska få bli sitt bästa”, menar Joachim Fors, barn- och utbildningsnämndens ordförande.

 

Skolinspektionen har också granskat ett antal enskilda skolenheter. Några har fått föreläggande kring olika bristområden, medan flera skolor har fått grönt ljus på samtliga granskade områden.

 

- Skolinspektionens granskning visar på att genomförda insatser och det fortsatta arbetet med vårt kvalitetsarbete, har gett och kommer att ge resultat. Personalens engagemang på alla plan, påvisar delarnas betydelse för helheten, säger Eva Andersson, förvaltningschef.