Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-10-24 av Annika Birgersson

Vägarbetet på Vankivavägen

Vägarbetet på Vankivavägen fortlöper som planerat. Vägen var öppen under en tid av bygget men är nu helt stängd. Detta då projektet går in i ett nytt skede men även då det sker många olyckor längs med vägbyggen. Hastigheterna på Vankivavägen har varit höga och därmed har arbetsmiljön varit otrygg, vilket nu förbättras.

Asfalteringen startar 24/10 och vägen beräknas öppna till helgen, 29/10.

 

Vecka 44 ska gång och cykelvägarna längs Vankivavägen asfalteras om men ingen avstängning då förutom på just själva gång- och cykelvägen.


Det som sen återstår är linjemarkering och det utförs direkt efter asfaltering om vädret tillåter.


Projektet kommer ge en väg som bullrar mindre, jämnare cykelbanor och en tryggare och säkrare väg för oskyddade trafikanter. Under byggtiden ber vi om ursäkt för röran.


Vid eventuella frågor eller synpunkter kontakta Tekniska förvaltningen via vårt kontaktformulär under Pågående projekt eller via vår växel på telefon 0451-26 83 02