Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-10-21 av Ludvig Einarsson

Det stämmer inte att EU får bestämma hur mycket skog som Sverige får avverka

Den senaste tiden har artiklar kommit ut som påstår att EU vill sätta ett tak över hur mycket skog som får avverkas i Sverige. Detta överensstämmer inte alls med vad EU egentligen har föreslagit.

Kommissionens förslag handlar om hur vi ska inkludera utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning som jordbruk och skogsbruk i vår klimatpolitik – i enlighet med överenskommelsen i Paris gällande klimatpolitiken.


Syftet till detta är att man vill kunna uppnå en balans mellan upptag och utsläpp – ett åtagande som Sverige redan gjorde under Kyotoprotokollet.


För mer information, läs här.länk till annan webbplats