Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-10-20 av Marcus Andersson

Kommunanvisning av nyanlända för 2017

Sedan första mars i år är det alla kommuners skyldighet att ordna bostäder åt nyanlända. Nu har Länsstyrelsen Skåne beslutat hur många nyanlända som kommer anvisas till Hässleholms kommun nästa år.

Fotograf: Erik Mårtensson

Hur många en kommun ska hjälpa beror bland annat på kommunens storlek, dess arbetsmarknad, men också hur många asylsökande kommunen har tagit emot tidigare. För Hässleholms kommun innebär det 63 nyanlända nästa år. Detta kan jämföras med Kristianstad kommun, som kommer ta emot 137 och Höör, som anvisas 72.

 

Östra Göinge, som tidigare varit en av de kommuner som tagit emot flest asylsökande per kommuninvånare, blir inte anvisade någon. I Skåne är det för 2017 Malmö och Lund som ligger i topp, med 660 respektive 544 nyanlända vardera.