Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-09-30 av Ludvig Einarsson

Rapport belyser vikten av internationella samarbeten inom gymnasieskolan

Rapporten ”Gymnasieskolors erfarenheter av internationella samarbeten med låg- och medelinkomstländer” från Universitets- och högskolerådet påvisar att det finns många vinster med internationalisering i skolan.

I rapporten framkommer det bland annat att eleverna blir stimulerade av den nya lärandemiljön och får nya perspektiv på omvärlden. I sin tur höjer lärarna sin kompetensutveckling och därmed skolan också sin utbildningskvalité. Rapporten bygger på en studie av effekterna av strategiskt internationaliseringsarbete inom skolan. Rapporten baseras på intervjuer med rektorer och lärare från ett urval av de

gymnasieskolor som har deltagit i Universitets- och högskolerådets internationaliseringsprogram Atlas, Athena

eller Den globala resan, samtliga framförallt inriktade på samarbete med låg- och medelinkomstländer.


Läs rapporten i sin helhet här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster