Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-09-30 av Ludvig Einarsson

Europeiska Språkdagen firades när internationella studenter besökte högstadieskolor i Hässleholms kommun

Den Europeiska Språkdagen firades första gången i samband med språkåret 2001 på initiativ av EU och Europarådet, och infaller den 26 september varje år. Syftet med denna dag är att visa att det är viktigt och roligt med språk.

I år firade vi den Europeiska Språkdagen när

internationella studenter från Högskolan

Kristianstad dels besökte Vannarödsskolan i

Sösdala men också Linnéskolan i Hässleholm,

för att berätta om sina språk och hemländer

för intresserade elever. Eleverna fick bland

annat lyssna på studenter från Kina, Syrien,

Tyskland, Taiwan, Bulgarien och Spanien.


Under dagarna fick eleverna bland annat lära

sig användbara fraser i de olika språken och

öva på att presentera sig själva i de olika

språken. De internationella studenterna fann

det givande och spännande att se hur en

svensk skola ser ut och fungerar. I slutändan

var eleverna och studenterna nöjda med

sammankomsten som vi hoppas resulterar i

att fler väljer att lära sig nya språk och

fortsätter med eftergymnasiala studier.