Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-09-29 av Annika Birgersson

Ny asfalt och mer trafiksäkert längs Vankivavägen

Vankivavägen och cykelbanorna längsmed kommer att asfalteras om och trafiksäkras mellan v. 40-46

Under hösten kommer Vankivavägen och cykelbanorna längsmed att asfalteras om. Några av de anslutande övergångställena kommer också att trafiksäkras genom avsmalningar. Projektet kommer ge en väg som bullrar mindre, jämnare cykelbanor och en tryggare och säkrare väg för oskyddade trafikanter. Under arbetet kommer det vara begränsad framkomlighet.