Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2016-09-29 av Annika Birgersson

Införande av förbud mot tung trafik skjuts upp

Beslutet om restriktioner för tung trafik som togs i tekniska nämnden hösten 2015 gällde två strikta förbud mot tung trafik, ett på Hovdalavägen och ett på Stobyvägen samt förtydligande av dagens genomfartsförbud. Införandet av beslutade restriktioner skjuts upp till årsskiftet.

Anledningen till detta är dels att det behövs en bredare avstämning med Polisen (då Polisen har haft personal/organisationsförändringar har det dragit ut på tiden att förankra detta förbud) och dels fördjupad utredning gällande hur förbudet påverekar handelsområdet öster om Hovdalavägen.


Efter avstämning med Polisen och genomförd utredning av hur förbudet påverkar handelsområdet tas ställning till om beslutet ska genomföras eller revideras.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube