Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-09-22 av Caroline Nilsson

Hässleholms kommuns miljöpris 2016 går till Pål Axel Olsson

Kommunfullmäktige har beslutat att varje år dela ut ett miljöpris som stöd och uppmuntran för värdefulla insatser inom miljö- och naturvårdsområdet. Mottagaren av miljöpriset utses av miljönämnden. I år går priset till Pål Axel Olsson.

Motivering

Pål Axel Olsson har under många år bidragit till utforskandet och beskrivningen av den biologiska mångfalden i kommunen. Pål Axel har gjort mängder av inventeringar av floran och fågelfaunan. På senare år har Pål Axel även gett sig i kast med insekter och då främst fjärilar.

 

Som en krona på verket av hans observationer i kommunens natur står utgivandet av skriften ”Naturguide Hässleholm 52 pärlor”. Pål Axel har på ett engagerat sätt hållit i framtagandet av denna 144 sidor stora och vackra publikation för Göingebygdens Biologiska Förenings räkning.

 

Pål Axel har med sitt mångåriga engagemang för att dokumentera kommunens naturvärden vilket nu resulterat i en lättillgänglig guide för naturintresserade medborgare och besökande lyft fram något av det finaste Hässleholms kommun har att erbjuda. Pål Axel Olsson är en värdig vinnare av Hässleholms kommuns miljöpris 2016.

 

Pål Axel Olsson är även professor i växtekologi med inriktning mot markväxtekologi vid Lunds universitet.

Bild på miljöpristagaren Pål Axel Olsson under pågående fältarbete

Foto: Ting Hsieh