Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-06-30 av Ludvig Einarsson

Lyckad andra konferens i Ipswich för EU-projektet ELAINE

EU-projektet ELAINE, European Local Authorities Integration Network, syftar till att föra samman fem lokala och regionala Europeiska organisationer på temat integration av asylsökande och flyktingar. Projektet består av fem separata möten på temat integration i fem olika deltagande länder. Varje möte kommer att behandla ett eget fokus eller ämne inom området integration.

I mitten av juni ägde den andra konferensen för projektet rum i England och kretsade kring integration genom samarbete mellan den frivilliga och den offentliga sektorn. Mötet bestod av presentationer kring god praxis följt av workshops med deltagare från Sverige, Nederländerna, Storbritannien, Spanien och Danmark.

Projektet som nu löper vidare med nästa konferens planerad till spanska Catoria 8-10 september har som målgrupp de tjänstemän som arbetar med, eller har ett intresse av integration av asylsökande, flyktingar, ensamkommande barn och andra invandrargrupper på lokal eller regional nivå. Exempel på möjliga deltagare är tjänstemän och förtroendevalda i kommuner eller representanter från ideella organisationer och den privata sektorn som samverkar med offentlig verksamhet.


Läs Norra Skånes reportage här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster