Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-06-21 av Caroline Nilsson

Våga fråga om kemikalier!

I sommar ger sig ledamöterna i miljönämnden ut i butiker i Hässleholms kommun för att ställa frågor om varors kemikalieinnehåll. Det kan tyckas vara en självklarhet att varor inte innehåller farliga ämnen men så är inte alltid fallet.

När du som konsument ställer frågor bidrar du till att företagen måste ta ett större ansvar för varorna de säljer. För att uppmärksamma rättigheten att få information om varors innehåll av särskilt farliga ämnen kommer politikerna i miljönämnden att besöka olika butiker i Hässleholms kommun och fråga om kemikalieinnehållet i varor. Miljökontoret samlar in uppgifter om vilka varor ledamöterna har frågat om och sammanställer svaren från butikerna. Projektet beräknas vara klart för redovisning i september.

 

Med särskilt farliga ämnen menas i detta fall ämnen som är med på den så kallade kandidatförteckningen. Kandidat-förteckningen är framtagen av EU:s kemikaliemyndighet och listar ämnen som kan ge allvarliga effekter på människors hälsa och på miljön.

 

Mer information finns på miljökontorets webbsida våga fråga om kemikalier.