Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2016-06-15 av Gunilla Nilsson

Trafiksäkrare för skolbarnen i Vinslöv

Söderparkskolan i Vinslöv ligger på Föreningsgatan. I samband med en omorganisation på skolan kommer antalet yngre barn öka. Detta ställer högre krav på trafiksituationen.

 

Ny gång- och cykelbana

Under juni kommer gatan att byggas om. Vägen kommer bland annat att förses med en gång-och cykelbana på den norra delen. Utöver detta kommer ett antal parkeringplatser att anordnas samt en på- och avlämningszon.

 

Den förväntade ökningen av trafik i samband med hämtning och lämning i och med omorganisationen gör att vi vill enkelrikta trafiken.

 

Genom en enkelriktning styr vi upp trafiken och gör det mer logiskt för barn och andra som rör sig i trafikmiljön. Dessutom skapar vi utrymme för en bred och fin cykelbana.

 

Vi hoppas att ni kommer att uppskatta den nya gatan!

 

//Stina Janzon, trafikingenjör

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube