Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-06-03 av Ludvig Einarsson

Badvattnets kvalité har förbättrats i Sverige

EU-kommissionen har nu släppt en rapport om kvalitén på vattnet vid badplatser runt om i Europa, där den Europeiska Miljöbyrån har genomfört mätningar i samtliga medlemsländer.

I drygt 40 år har EU genomfört mätningar av kvalité i vattnet vid badplatser. I den nyligen släppta rapporten så konstaterar man att det har skett en betydande förbättring. I mätningarna tittar man främst på bakterierna E-koli och Enterokocker, som båda kan tyda på att vattnet i fråga har blivit utsatt för utsläpp av avföring från boskap och avlopp.

I Sverige togs 2084 prov vid 445 badplatser, varav 246 vid kusten och 199 vid insjöar under 2015.  Proven tas både före, under och efter badsäsongen. Drygt 80 procent av de badplatser som har mätts håller en hög eller god vattenstandard, där insjöarna höll en något högre standard än kusterna.


Ta del av hela rapporten för Sverige här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster