Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-05-20 av Lina Holmberg

Inlämnade namn räcker inte för folkomröstning

Valnämnden i Hässleholms kommun har idag gått igenom namnlistorna som har lämnats in med krav på folkomröstning om musikpaviljongen. Det visade sig att antalet godkända namn inte räckte för att väcka ett fullmäktigeärende.

Alla namn har kontrollerats mot lagens krav (Kommunallagen, 5 kap, §23länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). För att väcka ärendet till fullmäktige genom ett folkinitiativ krävs att minst 10% av de röstberättigade i kommunen skriver på. I Hässleholms kommun motsvarar det 4 100 namnunderskrifter. Totalt har 4 266 namn lämnats in med krav på folkomröstning om musikpaviljongen på T4. Valnämnden har efter kontroll av samtliga namn funnit att 354 av de inlämnade namnen uppfyllde lagens krav. Därmed har man inte uppnått lagens krav för ett folkinitiativ.

 

Ärendet kommer att behandlas vidare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Målsättningen är att fullmäktige ska ta upp ärendet den 13 juni.