Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-05-11 av Ludvig Einarsson

Nytt EU-direktiv ska underlätta för utländska studenter och forskare

Europaparlamentet har nu antagit ett nytt direktiv, som ska underlätta för personer från tredjeland (utanför EU) att stanna kvar och studera eller arbeta vid universitet i EU.

Direktivet, som antogs utan omröstning, innebär att;

 

- Studenter och forskare får stanna i EU i minst nio månader efter att de har avslutat sina studier eller arbete. Detta innebär att fler högutbildade personer ska få möjligheten att söka jobb eller starta företag, samtidigt som EU får dra nytta av nya färdigheter

- Studenter och forskare ska få röra sig mer fritt mellan EU:s länder (för exempelvis en utbytestermin). Istället för visumkrav så ska personer som är inskrivna vid universitet bara behöva meddela det nya EU-landet

- Anhöriga till forskare tillåts följa med och arbeta under dennes vistelse

- Studenter har rätt att arbeta 15 timmar i veckan parallellt med sina studier

 

Direktivetlänk till annan webbplats innehåller även förbättringar för praktikanter och volontärers villkor i EU, vilket ska främja det kulturella utbytet.