Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-04-22 av Ludvig Einarsson

Välbesökt internationell konferens om integration inom EU-projektet ELAINE

Under den 14-15 april arrangerade EU-kontor Skåne Nordost och Europa Direkt Hässleholm konferensen ELAINE i Kristianstad och Hässleholm.

Detta var den första av fem konferenser som arrangeras i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna samt Spanien inom ramen för EU-projekt ELAINE som finansieras av programmet Europa för Medborgarna.

Drygt hundra personer deltog, varav en tredjedel från de ovannämnda samarbetsländerna, för att under två dagar diskutera olika tematiska områden kopplat till integration. Det arrangerades workshops, föreläsningar och mingel för deltagarna som alla arbetar med integration eller har integrationsrelaterade uppdrag i kommuner, företag, frivilligorganisationer, myndigheter med mera.


Nästa konferens äger rum i Ipswich den 13-15 juni med fokus på framgångsrik integration genom samverkan mellan offentlig och ideella sektor. Läs mer om programmet och anmäl ditt intresse enligt instruktionen i denna inbjudan.PDF (pdf, 263 kB)