Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-03-18 av Ludvig Einarsson

Bostäder åt alla – men hur? Inbjudan till regionalt seminarium

SKL tillsammans med länsstyrelserna i åtta län runt om i Sverige bjuder nu in till seminarium i Växjö den 26:e april. Under seminariet så diskuteras kommunernas förutsättningar och villkor för att bidra till ökat bostadsbyggande och bostadsförsörjning. 

Det byggs för få bostäder i Sverige. Problemet märks som tydligast i Storstadsregionerna men är likväl ett hinder för tillväxten i hela landet. Konsekvenserna blir begränsade livsmöjligheter och tillgång till välfärd, men detta medför även utmaningar för integrationen som har kommit att bli ett högprioriterat område för kommunerna.


Dagen bjuder på intressanta diskussioner och föreläsningar av personer som arbetar med frågan, och även exempel på situationen i ett par kommuner kommer att presenteras.

Seminariet vänder sig främst till ordförande/vice ordförande i kommunstyrelsen och byggnadsnämnd eller motsvarande, samt ledande tjänstemän inom samhällsbyggnad/exploatering/planering.

Sista dag för anmälanlänk till annan webbplats är den 29:e mars.