Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-03-14 av Hanna Gardell

Musikpaviljongens nya plats

Flytten av musikpaviljongen i Officersparken på T4-området i Hässleholm är en omdiskuterad fråga. Just nu arbetar tekniska förvaltningen med att ta fram underlag inför att flytten ska genomföras. Exakt var på T4-området paviljongen ska placeras är inte bestämt, men förslag finns på ett nytt läge inne på kaserngården.

Bild på en skiss med förslag på ny plats för musikpaviljongen på kaserngården med människor som sitter på bänkar framför.

Skiss från Mono arkitekter AB med förslag på musikpaviljongens nya placering (klicka för större bild).

Mindre buller och plats för nya bostäder

Musikpaviljongen har ett historiskt värde för Hässleholm som före detta militär garnisonsstad och ska därför bevaras. Men den behöver flyttas för att ge plats att bygga nya bostäder enligt detaljplanen över området som antogs 2009. Flytten ger samtidigt möjlighet till att musikpaviljongen får ett mer skyddat läge med mindre buller från trafiken. Paviljongen kan därmed bli mer attraktiv som scen. Förhoppningen är också att de nya bostäderna ska rama in kaserngården och skapa en trevlig miljö att vistas i.


Förberedelser inför flytten

Tanken är att musikpaviljongen ska flyttas från sitt nuvarande läge i Officersparken till kaserngården framför matsalen, i enlighet med detaljplanen och framtagna skisser. Hur flytten av musikpaviljongen kommer att gå till rent praktiskt är ännu inte klart. Tekniska förvaltningen arbetar med att ta fram underlag inför upphandlingen av entreprenör som ska utföra flytten. Först när upphandlingen är klar kommer det stå klart hur flytten kommer att genomföras.

 

Förslag på ny placering

För att göra flytten krävs rivningslov och bygglov, det finns nämligen ingenting som heter flyttlov. Skisserna som Mono arkitekter har tagit fram visar endast ett förslag till en ny placering av musikpaviljongen. Den exakta placeringen kommer att avgöras i bygglovet.

Bilden visar en skiss på musikpaviljongen och en vy över kaserngården.

Skiss från Mono arkitekter AB med förslag på musikpaviljongens nya placering med vy över kaserngården (klicka för större bild).

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer