Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2016-03-11 av Ludvig Einarsson

EU överens med Turkiet i flyktingfrågan

I början på veckan så träffades EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, EU:s stats-och regeringschefer samt Turkiets premiärminister Ahmet Davutoglu för att diskutera en ny strategi för att hantera flyktingfrågan.

Det har under en längre tid funnits problem med osäkra vägar över medelhavet, där flyktingsmugglare utnyttjat de flyende. En övergripande målsättning inom EU, vilket också utgjorde utgångspunkten i de diskussionerna som fördes, är att EU:s yttre gränser måste skyddas och upprätthållas om Schengen-samarbetet ska överleva. Här spelar Turkiet en betydande roll, då landet utgör en hållplats för många flyktingar som flyr mot Europa. Parterna kom under diskussionerna överens om att Turkiet ska, i utbyte mot ekonomiskt bistånd se till att asylsökande återvänder från Grekland och genom en utbyggnad av mottagningssystemet få möjligheten att söka asyl i ett EU-land i Turkiet.

Som en del av förhandlingarna, och förstärkandet av Turkiets möjlighet att administrera det stora antalet asylsökande så bidrar EU med ytterligare 95 miljoner euro för att de syriska barnen som tillfälligt uppbehåller sig i Turkiet ska få gå i skolan under asylprövningstiden. Läs mer om samtalet här.länk till annan webbplats

EU-kommissionen

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun