Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-03-11 av Ludvig Einarsson

Bekämpa diskriminering genom EU-programmet REC

EU-kommissionen lanserar nu ett nytt verktyg i kampen mot diskriminering på utbildningsinstitutionerna och arbetsmarknaden inom ramen för REC-programmet (programmet för rättigheter, jämlikhet & medborgarskap).

Under denna ansökningsomgång så prioriteras projekt som syftar till attitydförändringar och att säkerställa både kvinnor och mäns lika chans till arbete och utbildning.

Det finns fyra inriktningsområden för ansökningsomgången:


  • Arbeta mot könsstereotypa val av utbildning och karriärer, främja jämlikhet inom utbildning och karriärs och utbildningsrådgivning.
  • Öka andelen kvinnor som arbetar inom traditionellt manligt dominerade yrken, följande att öka andelen män som arbetar inom traditionellt kvinnodominerande yrken.
  • Utmana stereotypiska antaganden rörande könsroller inom arbetsmarknaden, inkluderat ledarskaps positioner. Samt att förändra beteenden och rutiner som hämmar jämlikhet.
  • Säkra att rutiner på arbetsplatsen främjar jämlikhet och inte förstärker stereotyper, könssegregering samt andra ojämlikheter.


Offentliga organisationer kan ansöka, avdelningar inom icke vinst drivande organisationer kan också ansöka. Partnerskap kan bildas tillsammans med t.ex. leverantörer av offentliga tjänster, yrkesvägledning, civil samhället, skolor, universitet, lokala och regionala aktörer och den privata sektorn som är inriktad gentemot sociala tjänster. Läs mer och ansök här.länk till annan webbplats