Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2016-03-03 av Ludvig Einarsson

Nu ska insynen öka i EU:s institutioner

EU-kommissionen har nu inlett en remissrunda, där intressegrupper, civilsamhället och medborgare under tolv veckor får möjligheten att lämna förslag på hur insynen i EU ska öka.

Utgångspunkten i den process som nu inleds är att medborgare har rätt att veta vilka aktörer och intressen som försöker få inflytande i Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen inom ramen för det lagstiftande arbetet. Detta följer en utveckling under Juncker-kommissionen där arbetet för ökad transparens har varit prioriterat. Som en följd av insynsinitiativet 2014 så ska numera samtliga möten mellan intressegrupper och EU-kommissionärerna direktoraten och kabinetter dokumenteras och göras tillgängliga för allmänheten inom två veckor. Läs mer och processen här.länk till annan webbplats

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun