Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-03-03 av Ludvig Einarsson

Europa ökar nu takten i klimat-och miljöarbetet

Den Europeiska kommissionen har nu presenterad sin utredning av nödvändiga steg för det fortsatta arbetet mot klimat-och miljömålen.

Till Klimat-och miljökonferensen i Paris förra året samlades världens ledare med förhoppning att enas kring en gemensam strategi för framtiden. Slutsatserna i avtalet handlade främst om att minska utsläppen av växthusgaser samt hjälpa de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna.  De viktigaste punkterna som enades om var att hålla utsläppen under 2 grader, om möjligt under 1,5 grader, öka ambitionerna enligt avstämningar som ska ske vart femte år samt att de rikare länderna systematiserar klimatbistånd till utvecklingsländer.


Den 22:a april 2016 så är det möjligt för världens länder att godkänna klimatavtalet, som börjar gälla om den godkänns av minst 55 länder som tillsammans står för minst 55 % av världens totala utsläpp av växthusgaser. I det närmaste så inleder nu EU-kommissionen ett arbete för att hitta gemensamma utgångspunkter bland medlemsstaterna inför godkännandet. Läs mer om de föreslagna åtgärderna här.länk till annan webbplats