Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2016-02-26 av Ludvig Einarsson

Svenskar gillar EU

I Eurobarometern, en attitydundersökning, som genomfördes under hösten 2015 så framgår det att svenskar är positivt inställda till EU. Ungefär 72 % av de tillfrågade upplever sig själva som EU-medborgare, i jämförelse med snittet för hela Europa som blev 64 %.

Två av tre svenskar anser dessutom att EU är på väg åt rätt håll ur den ekonomiska krisen och för att möta nya globala utmaningar, jämfört med EU-snittet på 35 %. En tydlig skillnad som träder fram i undersökningen är att svenskar i högre grad anser att ambitionsnivån för EU2020-målen är för lågt satta, och särskilt när det gäller miljö. 38 % av svenska medborgare anser att målen att minska växthusgasutsläppen med 20 % samt öka andelen förnybar energi med 20 % är alldeles för lite, i jämförelse med snittet för EU-medborgare där enbart 15 % är av samma inställning.

Med anledning av den pågående flyktingkrisen så har invandringsfrågan blivit den viktigaste frågan för svenskarna. De uppger 74 % av de tillfrågade, och drygt 78 % i Sverige är för en gemensam Europeisk migrationspolitik. En övervägande majoritet av de tillfrågade svenskarna är dock fortsatt positivt inställda till invandring, den fria rörligheten och rätten att bosätta sig var man vill i EU.  Ta del av undersökningens resultat här.länk till annan webbplats

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun