Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-02-19 av Hanna Gardell

Ny integrationsorganisation

I onsdags beslutade kommunstyrelsen om en ny integrationsorganisation i Hässleholms kommun. Syftet är att arbeta för en lyckad integration och stödja de verksamheter och förvaltningar som är mest berörda av flyktingmottagandet.

Hässleholms kommun har tagit ett stort ansvar i att ta emot de flyktingar som kommer till Sverige, och det finns en ambition att erbjuda ett så bra mottagande som möjligt. Efter förra årets ökade flyktingströmmar har Hässleholms kommun haft fullt upp med att ordna boende, skola, HVB-hem och gode män åt de asylsökande. Flera verksamheter har påverkats, framför allt socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Stöd till förvaltningarna

Den nya integrationsorganisationen ska huvudsakligen stödja de förvaltningar som berörs av flyktingmottagandet. Den kommer att organiseras under kommunledningskontoret och bestå av en samordnande chef som tillsammans med specialistfunktioner inom ekonomi, kommunikation och personal ska arbeta för att främja integrationen.

Finansieras av statsbidrag 2016

Under 2016 finansieras integrationsorganisationen av statsbidrag. För att hantera den rådande flyktingsituationen i Sverige har regeringen nämligen gjort en engångsutbetalning till landets kommuner och landsting. Hässleholms kommun har tilldelats 69,8 mnkr som får användas under 2016.