Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-02-19 av Ludvig Einarsson

EU inrättar ett gemensamt sjukvårdsteam

EU:s medlemsländer har nu enats om att inrätta ett gemensamt sjukvårdsteam, under beteckningen European Medical Corps, (EMC).

Huvuduppgiften för EMC består i att agera akut vid påfrestande situationer, så som epidemier, naturkatastrofer och större olyckor. Att inrätta en gemensam organisation av denna karaktär diskuterades redan under Ebola-epidemin 2014, där en utmaning som identifierades var att det krävs tydligare samordning av den assistans som sätts in. Sjukvårdsteamet kommer att bidra med medicinsk personal på plats, mobila laboratorier, evakueringsplaner och koordination som behövs för insatserna.

Hittills har 9 medlemsländer, inklusive Sverige, anslutit sig till samarbetet. För att delta i samarbete så krävs det att personalen som medlemsländerna avser att använda genomgår en certifiering, som dock finansieras av kommissionen. När väl teamen ska sättas in vid en situation så bekostar EU upp till 85 % av samtliga logistiska kostnader. Läs mer här.länk till annan webbplats