Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-02-19 av Ludvig Einarsson

Ersättning till före detta anställda vid Volvo Lastbilar

EU-kommissionen har nu föreslagit att EGF (The European Globalisation Adjustment Fund), som ger stöd vid för personer som blir varslade i och med nedgångar på världsmarknaden, ska bidra med €1.8 miljoner till före detta anställda vid Volvo Lastbilar i Västerbotten. 

647 anställda vid Volvo och fyra underentreprenörer blev varslade. Dessa resurser ska användas till att ge utbildning, vägledning samt täcka kostnader för de 500 mest utsatta varslade personerna under perioden de söker nya anställningar.

Marianne Thyssen, EU-kommissionär med ansvar för bland annat sysselsättning, kommenterar situationen:

 -”Nedgångar som denna utgör en stor chock för regionala ekonomier, och framförallt i glesbefolkade områden som Västerbotten. EU finns i sådana här fall som stöd för att de varslade så fort som möjligt ska komma in på arbetsmarknaden igen.”

Förslaget ska nu presenteras för Europaparlamentet och ministerrådet för godkännande.  Läs mer om EGF här.länk till annan webbplats