Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-02-11 av Ann Andersson

Kommunens yttrande till Konkurrensverket är nu inskickade

I december 2015 fick kommunen åläggande om ett yttrande till Konkurrensverket gällande påstått konkurrensproblem.

Anledningen var att kommunen valt att inte ingå nya markavtal eller utge grävtillstånd för nedläggning av fiber, till nya aktörer. Svaren har under slutet av december och januari sammanställts och delsvar har skickats in under tre tillfällen. Under onsdagen färdigställdes de sista svaren och skickades in.PDF (pdf, 210.2 kB)

 

-Beslutet om fiberplanen är viktigt för kommunens framtid och för att Hässleholms kommun ska vara en attraktiv och bra kommun att leva, bo och verka i. Valet att inte ingå några nya markavtal är en konsekvens och förlängning av det beslutet, säger Lena Wallentheim kommunstyrelsens ordförande.


-Vi är mycket nöjda med svaren och det framgår också tydligt att kommunens mål med planen är att vi ska bygga ett fibernät som erbjuder alla i hela kommunen anslutning, till ett likställt pris, i ett öppet nät, och att det är därför vi väljer att stå på oss, förtydligar Mats Sturesson första vice ordförande i kommunstyrelsen.