Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-02-10 av Lina Holmberg

Lugnande besked angående återfyllnadsmassor på Bjärnums nya förskola

Tekniska förvaltningen har i samråd med miljönämnden låtit genomföra provtagning av återfyllnadsmassor. Analysresultatet av provtagningarna visar att det inte förekommer några föroreningar som överskrider de tillåtna gränsvärden för förskoleverksamhet. Samtliga uppmätta halter ligger med marginal under Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning.

Miljönämnden har upphävt förbudet avseende användning av fastigheten till förskola. Det innebär att förskolan tas i bruk som planerat måndag 15 februari 2016.

 

En slutlig redovisningsrapport av samtliga provanalyser förväntas vara sammanställda inom en månad.