Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-02-10 av Ludvig Einarsson

EU förordar högre anslag till Syrien och dess grannländer

Vid den Londonbaserade konferensen ”Supporting Syria and the Region” så kom EU och medlemsstaterna överens om att stödja både syriska flyktingar inom landet och de omkringliggande områdena som blir hårdast drabbade med anledningen av den pågående krisen.

Anslaget, 3€ miljarder, är en tredubbling från föregående konferens på ämnet i Kuwait 2015. Federica Mogherini, EU:s höga representant för utrikes-och säkerhetsfrågor, tillika EU-kommissionens vice ordförande menar att detta markerar en förstärkning av EU:s ansvar för både Syrien, dess medborgare och regionen i stort. Sverige bidrar med drygt 370 miljoner kronor extra som en del i detta anslag.


Kriget i Syrien har under sex års tid fått förödande konsekvenser, och har kommit att kallas för världens värsta humanitära kris. 18 miljoner syrier är i behov olika former av stöd, 6,5 miljoner är internflyktingar medan 4,6 miljoner har tvingats fly landet, då främst till grannländerna Libanon, Jordanien och Turkiet. EU har varit den största donatorn till hjälpinsatser i landet, där medlemsstaterna kollektivt över €5 miljarder i humanitära, utvecklande, ekonomiska och stabiliserande insatser.